• COPYRIGHT ? 2018 南京東郊國賓館 版權所有    網站建設:中企動力 南京  蘇ICP備11087295號 

  地址:中國 南京 紫金山路5號/郵編:21001

  電話Tel:(86-25)51800888      

  官方微信公眾號

  傳真Fax:(86-25)51800696

  網址:www.sdsljsxh.com    

  >
  人文東郊
  “相約春天里”2018新春聯歡會

  “相約春天里”2018新春聯歡會

  2017年度總結表彰大會

  2017年度總結表彰大會

  2017年與恩來干部學院委托管理的簽約儀式

  2017年與恩來干部學院委托管理的簽約儀式

  2018年“做更好的自己”餐飲部技能大賽

  2018年“做更好的自己”餐飲部技能大賽

  2018年東郊品質服務季評優頒獎

  2018年東郊品質服務季評優頒獎

  2018年三八婦女節春節活動

  2018年三八婦女節春節活動

  東郊國賓服務隊

  東郊國賓服務隊

  東郊國賓服務隊

  東郊國賓服務隊

  東郊國

  這是圖片名稱這是圖片名稱

  1
  /1

  人文東郊

  [{"atlasImg":{"id":42,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"“相約春天里”2018新春聯歡會","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":88,"thumbId":88},"bigWidth":1200,"bigHeight":797,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":43,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2017年度總結表彰大會","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":89,"thumbId":89},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":44,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2017年與恩來干部學院委托管理的簽約儀式","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":90,"thumbId":90},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":45,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年“做更好的自己”餐飲部技能大賽","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":91,"thumbId":91},"bigWidth":1200,"bigHeight":675,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":46,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年東郊品質服務季評優頒獎","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":5,"imgId":92,"thumbId":92},"bigWidth":1200,"bigHeight":675,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":47,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年三八婦女節春節活動","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":6,"imgId":93,"thumbId":93},"bigWidth":1200,"bigHeight":900,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":48,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"東郊國賓服務隊","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":7,"imgId":94,"thumbId":94},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png?k=1585296169000"},{"atlasImg":{"id":49,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"東郊國賓服務隊","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png_{i}xaf.png?k=1585296169000","thumbUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png_{2i}xa.png?k=1585296169000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":8,"imgId":95,"thumbId":95},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png?k=1585296169000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png?k=1585296169000"}]
  /atlas/1/
  ""
  "點擊查看原圖"
  true true true true true true false 圖冊詳情 true 70 true yyyy/MM/dd true e_box-000 true true all 1 true e_AtlasArticleBox-001 true e_articles-001 false true true 4 false true true true e_icon-000 e_icon-000 false false e_ListImgTitle-001 e_MinorLink-001 input 3 false 3 e_box-000 true 4x3 true false true true _blank true 1s_pAnGs003 24 e_image-000 1s_pAnGs001 true true true true e_box-000 false e_box-000 225x225 1 atlas_detail-1552873756581 e_PreBtn-001 225 e_MatteBox-000 24 true true TitleAll 1s_sbxGs002 圖冊詳情 false e_NextBtn-001 1s_sbxGs001 1s_sharesGs001 1 24 e_btn-000 true true false e_box-000 e_box-000 false true {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} e_ContentMajorStyleBox-001 true false e_MinorLink-001 e_box-000 e_AtlasRelationImg-001 true e_AtlasBox-001 true e_PositionBox-001 false false false false false e_MoreBtn-001 true true false false false true 2 true false true false e_box-000 true e_image-001 e_box-000 false 4x3 true true e_box-000 3 0 true 0 true true 4x3 true e_ArticleHline-001 true site:atlas/atlas_detail-06 More e_ImgSummary-001 false true true e_box-000 e_PageNum-001 false true true false true 1s_kwdsGs001 0 e_box-000 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 60 true true e_link-001 true atlas_detail-04 true 6 true 6 true true true true false top true c_atlas_detail-04001 atlasId;currentPage;atlasCateId false atlasDetail_imgs 225 true rollingLoad true _blank true true true true e_MatteBox-001 e_icon-000 true 4 true 2 4 false e_num-002fsaggasf true true e_image-000 e_box-000 e_loading-001 false false true true e_box-000 60 true false 24 100 true 70 true 1 false true 1 1s_styleName0005 1s_styleName0002 HH:mm:ss 1s_styleName0003
  “相約春天里”2018新春聯歡會 42 “相約春天里”2018新春聯歡會 1
  2017年度總結表彰大會 43 2017年度總結表彰大會 2
  2017年與恩來干部學院委托管理的簽約儀式 44 2017年與恩來干部學院委托管理的簽約儀式 3
  2018年“做更好的自己”餐飲部技能大賽 45 2018年“做更好的自己”餐飲部技能大賽 4
  2018年東郊品質服務季評優頒獎 46 2018年東郊品質服務季評優頒獎 5
  2018年三八婦女節春節活動 47 2018年三八婦女節春節活動 6
  東郊國賓服務隊 48 東郊國賓服務隊 7
  東郊國賓服務隊 49 東郊國賓服務隊 8
  国产免费AV吧在线观看